BRONZOVÉ PLAKETY NA NÁMĚSTÍ OSLOVÍ VAŠE SRDCE

Mikulov (js) – Do dlažby na mikulovském Náměstí byly loni v září uloženy dvě plakety s obrazci, které jsou v oboru geomantie známy jako kosmogramy. Dvě nenápadné bronzové destičky jsou usazeny v zemi mezi kašnu a morový sloup. „Jejich úkolem je přitahovat životodárné energie a léčivé síly, které dané místo potřebuje, a předávat ji pro regeneraci všem bytostem, kterých se dané místo dotýká,“ vysvětluje iniciátorka projektu Eva Gajanová.

Plakety si zaslouží pozornost také proto, že se na jejich vzniku podíleli přímo občané Mikulova, kteří se zapojili do projektu „Srdce“. Jeho tvůrcem byla právě Eva Gajanová a s Mikulovskými se tak podílela na celorepublikovém projektu „Pocta krajině a lidem v ní žijícím“. Ten zaštiťuje nezisková organizace Cultura In Forma Bohemia, z.s. Praha, pod vedením předního geomanta Jana Tajboše. „Účelem je dovést člověka k hlubšímu vnímání a poznání kvality srdce, vnést hloubku myšlenky, co je vlastně „srdce“, čerpat z vědomí, že každý z nás je jedinečná osobnost a toto umocnit prožitkem s energií místa, které s naším srdcem souzní v místě, kde žijeme,“ vysvětluje Eva Gajanová a vzkazuje všem Mikulovanům: „Zastavte se u kosmogramů a zkuste svým srdcem vnímat, co vám místo sděluje a zároveň předejte místu i lidem svoje sdělení pro ně.“

O kosmogramech a projektu si můžete přečíst více informací také ve vývěsce na budově CHKO Pálava na Náměstí.

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Každodenní život legionářů v Rusku

BŘECLAV / Městská knihovna Břeclav středa 17.4.2024/ 18:00  Historická přednáška Bc. Petra Holobrádka z cyklu Břeclavsko …