Ředitel břeclavského gymnázia Josef Drobilič. Foto: Jaroslav Švach

Břeclavské gymnázium má letos 95 let

BŘECLAV – Břeclavské gymnázium si letos připomíná 95. výročí své existence. Při této příležitosti jsme položili řediteli školy Josefu Drobiličovi pár otázek.

 Jak dlouho již pracujete jako kantor, od kdy na břeclavském gymnáziu a jakou dobu mu ředitelujete?

Po dvou  hezkých letech strávených na ZŠ v Zaječí jsem v září 1978 nastoupil na břeclavské gymnázium jako učitel biologie a  chemie. Tyto předměty se snažím tak nějak na přeskáčku učit i posledních pětadvacet let, tedy od roku 1999, kdy jsem se stal ředitelem.

 Jak velký a kvalitní je zde učitelský sbor, kolik má škola žáků?

V této chvíli vedeme v matrice necelých pět set studentů v gymnaziálních oborech, tedy ve studiu čtyřletém a osmiletém. Pokud jde o vyučované předměty, tak ty jsou z valné části dány tím, že gymnázium je škola všeobecně vzdělávací. Učí se tedy vše od češtiny, přes cizí jazyky, dějepis, zeměpis až po matematiku, fyziku či chemii. Svůj prostor mají také výchovné předměty, tedy tělocvik či estetická výchova. Studenti si však postupně sami modelují konkrétní podobu svého vlastního vzdělávacího programu. Zjednodušeně řečeno, sami se rozhodují o tom, kolik chtějí a potřebují mít hodin fyziky a matematiky, nebo zda budou mít raději dějepis či psychologii a podobně. Navíc v posledním ročníku studia si na základě vlastních potřeb a svého rozhodnutí značnou část týdenního rozvrhu „proškrtají“ a získají tak prostor k práci na přípravě k maturitní zkoušce a přijímacímu řízení na vysoké školy. No a pokud jde o pedagogický sbor, tak aktuálně je nás 44 a všichni se poctivě snaží být dobří. Měl-li bych ve smyslu této otázky provést nějaké hodnocení, pak poukáži na naše veřejně přístupné výroční zprávy, ve kterých se pravidelně opakují výstupy ze šetření Mapa školy, jež v rámci celé ČR již řadu let provádí SCIO. Z něj jednoznačně vyplývá, že vnímání školy ve všech jejích atributech, tedy včetně kvality pedagogického sboru těmi, kteří jsou z tohoto pohledu nejpodstatnější, tedy studenty a absolventy školy, je vysoce nadprůměrné. Další nechávám bez komentáře.

 V poslední době se hodně diskutuje o úrovni našeho školství. Jak to vidíte vy jako zkušený praktik a ředitel školy?

Školství není izolovaná soustava. Má tedy přesně ty samé vlastnosti, ať dobré či nedobré, jimiž je nadána společnost, které je součástí. Takže kdo na tuto otázku dokáže odpovědět v rozsahu menším, než je například Babička Boženy Němcové, tak o věci moc neví, nebo si vymýšlí, v nejlepším případě silně zjednodušuje a zobecňuje. Mám-li tedy odpovědět já, pak použiji, s vašim dovolením, ono zjednodušení a zobecnění. Naše školství je permanentně reformované, systematicky inovované a mírně řečeno popletené. Celé baterie výzkumných pracovišť, projektů a grantů, stovky a možná i tisíce nadšených odborníků, jejichž hlavní a často bohužel i jedinou kvalifikací je to, že chodili do školy, chrlí nové a nové nápady, jak daný stav ještě vyšperkovat. Nejen po stránce pedagogické, ale i organizační, provozní a ekonomické. Jednou z posledních úsměvných ukázek tohoto kutilského třeštění je kauza jednotných povinných přijímaček na střední školy. A tak je vlastně malým zázrakem, že školy vesměs fungují a většinou i dost dobře.

Po ukončení tohoto školního roku se prý chystáte do důchodu. Co se vám za vašeho vedení na břeclavském gymnáziu podařilo, na co jste pyšný?

Dovolite-li, malinko přeformuluji úvodní část vaší otázky. Reálně uvažuji o tom, že tento školní rok bude mým profesně posledním. Pokud se tak stane, a v této chvíli nevím, co by mé rozhodnutí mohlo změnit, pak budu odcházet, odpusťte to patetické, ale upřímně míněné konstatování, s pocitem dobře odvedené práce. Zdaleka tím však nemyslím jenom práci svou, ale práci a snažení obrovského týmu lidí od studentů a absolventů, přes všechny stávající i minulé pracovníky školy, její přátele, fandy a pomocníky na všech možných úrovních od Břeclavi až po New Jersey. Ano i tam máme hodně dobré přátele a pomocníky. Díky všem těmto lidem dokázala škola přestát i mnohem dramatičtější turbulence, než přináší dnešní kutilská doba. Je vnitřně silná, kompaktní a odolná, vybavená vším potřebným, nejen po stránce materiální,  s jasnou koncepcí, jež jí umožňuje hodnotně sloužit svému regionu a plnit tak poslání, pro které byla před pětadevadesáti lety založena.

 Jak úspěšný byl minulý školní rok a co nového chystáte do toho letošního?

Rok to byl napínavý, ostatně jako všechny předchozí, a v jádru také dobrý. Podívejte se třeba na výsledky státních maturit, nebo pozice našich studentů v předmětových olympiádách a soutěžích. Kdo chce, může zalistovat naší výroční zprávou, která se objeví na www.gbv.cz na konci října. Pořízení kapalinového chromatografu či nejmodernějších měřicích souprav pro laboratorní práce a Studentsko odbornou činnost v přírodovědných oborech jsou jenom drobnou ukázkou toho, kam má v této chvíli škola nakročeno a jak se jí to daří. To je mimochodem jeden z důvodů příjemné skutečnosti, že o studium na ní je stále dostatečný zájem.

 Břeclavské gymnázium má letos 95 let. Kdy oslavy proběhnou a jakým způsobem?

Já sám nemluvím o oslavách výročí, ale o připomínce vzniku. Opravdové slavení by dle mého soudu mělo propuknout až za pět let. Leč ono připomínání je jistě oprávněné a děje se různými formami po celý tento kalendářní rok. Jakýmsi vyvrcholením by pak mělo být dění ve dnech 26. a 27. září. Ten první den proběhnou školní akademie. Dopoledne pro stávající osazenstvo školy, podvečer pak pro zbytek světa. Zváni jsou rodiče studentů, absolventi, celá spřátelená veřejnost. Místem dění bude Dům kultury delta. Druhý den pak bude „Otevřená škola“. Od devíti hodin může přijít kdokoliv, setkat se tu se svými spolužáky, učiteli, prohlédnout si nejen budovu, ale i nějaké drobné expozice, něco malého sníst, vypít, zazpívat si u cimbálu. Nejpozději tento den bude také zahájena distribuce tiskoviny, kterou jsme sice nenazvali almanachem, jehož funkci by však měla v potřebné míře splnit. Uvidíme.

 

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Muzejní noc na Pohansku

25. 5. 2024 Přijďte s námi procestovat historii! Letošní muzejní noc se odehraje na zámečku …