Součástí Biosférické rezervace Dolní Morava jsou i lesy na soutoku Moravy a Dyje. Foto: Jiří Holobrádek

Biosférická rezervace Dolní Morava má 10 let

LEDNICE – Po deseti letech od svého založení Biosférická rezervace Dolní Morava poprvé zpracovala povinné desetileté periodické hodnocení pro UNESCO. A dopadla výborně.

Mezinárodním poradním výborem pro biosférické rezervace bylo konstatováno, že Biosférická rezervace Dolní Morava může sloužit jako vzor pro ostatní biosférické rezervace.

V roce 1970 byl organizací UNESCO vyhlášen celosvětový Program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere – MAB), jehož cílem bylo a je podpořit rozumné a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů a zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodou. K naplňování cílů programu MAB byla vyhlášena území nazvaná biosférické rezervace (BR). V rámci desetiletého periodického hodnocení, kterým procházejí všechny BR světa, bylo Mezinárodním poradním výborem pro BR konstatováno, že Biosférická rezervace Dolní Morava plní všechna kritéria Programu MAB a může sloužit jako vzor pro ostatní členy Světové sítě BR.

Mezinárodní koordinační rada MAB uvítala skutečnost, že Biosférická rezervace Dolní Morava je spravována obecně prospěšnou společností a ocenila různé projekty zaměřené na ochranu biodiverzity, udržitelný rozvoj, podporu turistiky a revitalizaci stanovišť. Oceněny byla i intenzivní spolupráce a sdílení informací a zkušeností s ostatními biosférickými rezervacemi na mezinárodní úrovni.

„Věřím, že zkušenosti, které jsme za deset let existence získali, budeme schopni využít ku prospěchu a rozvoji nejen naší obecně prospěšné společnosti a území rezervace, ale i celosvětové sítě biosférických rezervací,“ uvedl Jan Vybíral, ředitel společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava.

V roce 2014 do Světové sítě biosférických rezervací UNESCO patřilo celkem 631 BR ve 119 zemích, z toho šest v České republice: Krkonoše, Křivoklátsko, Šumava, Třeboňsko, Bílé Karpaty a Dolní Morava.

Biosférická rezervace Dolní Morava vznikla rozšířením bývalé BR Pálava o Lednicko-valtický areál a Podluží s lužními lesy v oblasti mezi Břeclaví, Mikulčicemi a soutokem řek Moravy a Dyje. Na ploše 349 km2 se vedle sebe nacházejí lokality velké biologické a kulturní hodnoty.

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Poplatky zaplatí Břeclavané pohodlně již v druhém platebním kiosku

BŘECLAV Už druhý platební kiosek slouží na Městském úřadě Břeclav. Lidé mohou jeho prostřednictvím pohodlně …