Během nouzového stavu lze používat i propadlé doklady

Pokud vám v těchto dnech skončí platnost občanského nebo řidičského průkazu, můžete je během vyhlášeného stavu nouze používat i nadále, aniž by vám hrozila nějaká sankce.

Ministerstvo vnitra za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů doporučuje aplikovat následující postup:

1) Prokazování totožnosti
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

2) Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo. Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat.

3) Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů.

4) Neprojednání přestupků
Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) a 3) a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

Zdroj: www.breclav.eu

O nás redakce

redakce

Mohlo by se vám líbít

Park žije! Anna Habancová & Tomáš Janoška

BŘECLAV / park u nádraží 21. 7. 2024 18:00 Organizátor: Městské muzeum a galerie Břeclav …